ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ AUTOMATYKI Sp. z o.o.
english polski

Siłowniki sterownicze XS Ex

 •  
 •  ZNAK Ex_1.jpgSiłownik obrotowy sterowniczy XS… Ex jest stałoprędkościowym siłownikiem sterowanym napięciem sieciowym. Posiada nowoczesną konstrukcję, odpowiednią do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, spełniającą wymagania dyrektywy ATEX 94/9/WE oraz norm zharmonizowanych. Blok sterujący zawiera układ krzywek i mikrowyłączników pozwalający na ustawienie położeń „zamknięte”, „otwarte” oraz momentu układu przeciążeniowego.

  Siłowniki sterownicze standardowe typu XS… Ex są przeznaczone do napędu elementów odcinających takich jak zawory, zasuwy, klapy, przepustnice itp. bezpośrednio lub poprzez odpowiednie  moduły liniowe, wahliwe, przekładnie obrotowe. Siłowniki te są stosowane w układach regulacji automatyki przemysłowej, w gazownictwie, przemyśle petrochemicznym, chemicznym, instalacjach przesyłu gazu, ropy, benzyny, w energetyce, ciepłownictwie, oczyszczalniach ścieków  itp..

  Siłowniki XS… Ex należą do grupy II kategorii 2 do pracy w atmosferach wybuchowych spowodowanych obecnością gazów, par i mgieł (G) lub pyłów (D). 

  Instrukcja obsługi         Kodowanie

  Parametry Siłownik obrotowy Siłownik liniowy Siłownik wahliwy
  Napięcie zasilania 3x400 VAC ±10%,  f = 50Hz
  Znamionowy moment lub
  siła wyjsciowa
  30÷240Nm
  10 ÷ 60kN
  250÷32 000Nm
  Znamionowa prędkość
  elementu wyjściowego
  16; 20; 32; 41; 
  63 obr/min
  80; 100; 160; 
  200; 315 mm/min
  1; 1,2; 1,9; 2,4; 3,7
  obr/min 
  Znamionowa wartość skoku
  4 ÷ 1250obr
  20 ÷ 200mm; max 400mm
  90°, 120°, 160°
  Temperatura pracy -20÷40°C lub -20÷60°C 
  Stopień ochrony IP 66/67 
  Rodzaj pracy
  S2 - 15min
  S2 - 5min
  S2 - 15min
  Wilgotność do 80%
  Masa  33,5-80 kg  39-114 kg 40-569 kg
  Analogowy sygnał zwrotny 4÷20mA, zasilany dwuprzewodowo (opcja)
  Przyłącze elektryczne Listwa zaciskowa, zaciski sprężyste Ex e

   

  Oznaczenia:

  Dla temperatury pracy 
  -20÷40°C

  Dla temperatury pracy 
  -20÷60°C

  ZNAK_Ex_czarno_bia__y.jpg
  II 2G Exde IIC T4
  II 2D Ex tD A21 T135°C
  II 2GD c 135°C
  ZNAK_Ex_czarno_bia__y.jpg
  II 2G Exde IIC  155°C Gb
  II 2D Ex t IIIC T155°C Db
  II 2GD c 155°C