ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ AUTOMATYKI Sp. z o.o.
english polski

 

Witamy na naszej stronie...

 

zapraszamy do zapoznania się

z naszą ofertą siłowników elektrycznych

  

logo_UE_rgb_1.jpg

 

 

 Zapytania ofertowe

 

 

 

Dofinansowania z Unii Europejskiej

 • Realizujemy projekt:

   Zakup tokarki CNC wzdłużnej z podajnikiem prętów, narzędzi i oprzyrządowaniaoraz wdrożenie do produkcji innowacyjnych siłowników inteligentnych czwartejgeneracji.

   

  ZPUA Sp. z o.o. planuje w ramach przedmiotowego projektu zakupić tokarkę CNC wzdłużną z podajnikiem prętów, oprzyrządowaniem oraz narzędziami w celu wdrożenia w Spółce nowego procesu technologicznego oraz wprowadzić do oferty innowacyjny typoszereg siłowników inteligentnych czwartej generacji.
   
  Celem głównym przedmiotowego projektu jest:
  - wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji detali wykorzystywanego do produkcji siłowników dzięki zakupowi tokarki CNC wzdłużnej z podajnikiem prętów, oprzyrządowaniem oraz narzędziami oraz poszerzyć ofertę o nowy produkt- typoszereg innowacyjnych siłowników inteligentnych czwartej generacji.
   
  W siłownikach inteligentnych czwartej generacji dotychczasowe funkcje pilota PGI, umożliwiającego konfigurację siłownika oraz podgląd jego parametrów, przejmie aplikacja mobilna i aplikacja na PC. Zasadniczą zmianą jest zmiana kanału komunikacji z siłownikiem, z dotychczasowej, za pomocą łącza IrDA na Bluetooth i NFC (parowanie). Dodatkowo siłownik zostanie wyposażony w funkcje rejestratora zdarzeń oraz możliwość załączania silników w siłownikach układem półprzewodnikowym o mocy większej niż 2,2 kW.
  Najważniejszymi elementem świadczącym o innowacyjności nowego produktu będzie:
   nie znane na rynku polskim rozwiązanie - zastosowanie w siłowniku kanału komunikacyjnego NFC. Rozwiązanie to umożliwi realizację dwóch podstawowych funkcji:
  - parowanie siłownika ze smartfonem poprzez zbliżenie smartfonu do siłownika, bez potrzeby dodatkowego wybierania siłownika w przypadku zastosowania tylko złącza Bluetooth,
  - odczytanie parametrów identyfikacyjnych siłownika oraz jego nastaw, nawet w przypadku uszkodzenia siłownika (brak napięcia, uszkodzenie układów elektronicznych).
   
  Całkowita wartość projektu                                                                       612 540,00 PLN
   
  Wkład Unii Europejskiej                                                                            174 300,00 PLN
   
  Beneficjent
  Zakład Produkcji Urządzeń Automatyki Sp. z o.o.
  Ul. Tęczowa 57
  550-950 Wrocław
  Tel.: 71 34288 30
   
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
  Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

   

  FEPR_DS_UE_EFRR_kolor__jpeg.jpg

   

   

 •  Realizujemy projekt:

  "Wdrożenie innowacji w ZPUA Sp. z o.o. dzięki zakupowi centrum obróbczego z wyposażeniem i wdrożeniu do produkcji typoszeregu modułów liniowych zamieniających ruch obrotowy na ruch posuwisto-zwrotny."

  ZPUA Sp. z o.o. planuje w ramach przedmiotowego projektu zakupić centrum obróbcze pionowe w celu wdrożenia w Spółce nowego procesu technologicznego oraz wprowadzić do oferty 2 nowe produkty – typoszereg modułów liniowych zamieniających ruch obrotowy na ruch posuwisto zwrotny.

  Celem głównym przedmiotowego projektu jest:

  - wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji detali wykorzystywanego do produkcji siłowników dzięki zakupieniu specjalistycznego centrum obróbczego pionowego wraz z kompletem narzędzi i oprawek, kompletem oprzyrządowania, sprężarką śrubową, stanowiskiem do badania modułów liniowych i klimatyzacją,
  - poszerzenie oferty o 2 nowe produkty- typoszereg modułów liniowych zmieniających ruch obrotowy na ruch posuwisto zwrotny z gwintem dwuwchodowym i z gwintem jednowchodowym,
  - zwiększenie efektywności energetycznej,
  - zwiększenie nakładów na działalność B+R,
  - stworzenie nowego miejsca pracy związanego z wprowadzeniem nowego procesu produkcyjnego.

  Firma planuje zaoferować moduły liniowe o następujących parametrach:

  - siła znamionowa – 60 i 120 kN,
  - kołnierz przyłączeniowy – F14 lub F16,
  - temperatura pracy - -25ºC do +130 ºC,
  - wysoka trwałość produktów.

  Najważniejszymi elementami świadczącymi o innowacyjności nowych produktów będą:

  - większy zakres temperatury pracy (-25ºC do +130 ºC),
  - zastosowanie gwintu dwuwchodowego w celu skrócenia czasu otwierania (zamykania),
  - wyższa trwałość produktu,
  - utrzymanie ceny porównywalnej do obecnych produktów pomimo lepszych parametrów technicznych.

   

  Całkowita wartość projektu                                                                                     1 036 890,00 PLN

  Wkład Unii Europejskiej                                                                                              295 050,00 PLN

   

  Beneficjent:
                     Zakład Produkcji Urządzeń Automatyki Sp. o.o.
                     Ul. Tęczowa 57
                     50-950 Wrocław
                     tel. 71 342 88 30
                     e-mail:  info@zpua.pop.pl
   
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

  FEPR_DS_UE_EFRR_kolor__jpeg.jpg

 • Realizujemy projekt:

  „Przeprowadzenie prac rozwojowych nad nowym typoszeregiem przyłączy A do typoszeregu siłowników X.”

  ZPUA Sp. z o.o. planuje w ramach przedmiotowego projektu przeprowadzić prace rozwojowe nad nowymi przyłączami A: PA-e, PA-f, PA-g do typoszeregu siłowników X, które następnie zostaną wprowadzone do oferty przedsiębiorstwa i na rynek.
   
  Celem głównym przedmiotowego projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji 3 nowych produktów (przyłącza A: PA-e, PA-f, PA-g do typoszeregu siłowników X) przyczyniających się do wzrostu atrakcyjności i innowacyjności Spółki i jej oferty.
   
  Firma planuje stworzyć produkty o następujących parametrach:
  - siła znamionowa – 250 - 450 kN,
  - kołnierz przyłączeniowy – F16 – F30
  - temperatura pracy - -25ºC do +130 ºC
  - wysoka trwałość produktów
  - cena porównywalna do cen obecnie oferowanych przyłączy A do siłowników X.
  Najważniejszymi elementami świadczącymi o innowacyjności nowych produktów będą:
  - większy zakres temperatury pracy (-25ºC do +130 ºC);
  - wyższa trwałość produktu pomimo wyższej temperatury pracy typoszeregu;
  - utrzymanie ceny porównywalnej do obecnych produktów pomimo lepszych parametrów technicznych.
   
  W wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwo planuje opracować i wdrożyć do swojej oferty 3 innowacyjne produkty.

  Całkowita wartość projektu 198 786,25 PLN
  Wkład Unii Europejskiej  65 912,44 PLN 
   
  Beneficjent:
                     Zakład Produkcji Urządzeń Automatyki Sp. o.o.
                     Ul. Tęczowa 57
                     50-950 Wrocław
                     tel. 71 342 88 30
                      e-mail:  info@zpua.pop.pl

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

   FEPR_DS_UE_EFRR_kolor__jpeg.jpg

 • Zrealizowaliśmy projekt:

  „Wdrożenie innowacji w ZPUA Sp.z o.o. dzięki zakupowi tokarki CNC z wyposażeniem i produkcji siłownika obrotowego ze sprzęgłem o nastawianym momencie w zespole kółka ręcznego i modułem kątowym obrotowym”

  Całkowita wartość projektu 984 615,00  PLN
   
  Wkład środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 272 101,95 PLN

   
  Beneficjent:
                     Zakład Produkcji Urządzeń Automatyki Sp. o.o.
                     Ul. Tęczowa 57
                     50-950 Wrocław
                     tel. 71 342 88 30
                      e-mail:  info@zpua.pop.pl

   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

   

  Znaki_wymagane_R14.jpg

 • Zrealizowaliśmy projekt:

  „Wdrożenie w przedsiębiorstwie ZPUA Sp. z o.o. technologii precyzyjnej obróbki korpusów siłowników i rozpoczęcie produkcji nowego typoszeregu siłowników wahliwych o zwartej budowie”

  Całkowita wartość projektu 1 660 500,00  PLN

  Wkład Unii Europejskiej 573 750,00  PLN

   
  Beneficjent:
                     Zakład Produkcji Urządzeń Automatyki Sp. o.o.
                     Ul. Tęczowa 57
                     50-950 Wrocław
                     tel. 71 342 88 30
                      e-mail:  info@zpua.pop.pl

   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

   

  Znaki_wymagane_R14.jpg

poprzednia
| 1 | 2 |
następna