ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ AUTOMATYKI Sp. z o.o.
english polski

Siłowniki X...Ex grupa II kat. 3 - (STREFA 22)

 •  
 • Oferujemy typoszereg siłowników elektrycznych typu X do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem jako urządzenia grupy II kategorii 3 do pracy w atmosferach wybuchowych spowodowanych obecnością pyłów przewodzących (D).

  Siłowniki te znajdują zastosowanie w energetyce w miejscach występowania niebezpieczeństwa wybuchu pyłu przewodzącego (węgla kamiennego, węgla brunatnego lub  biomasy). 

  Siłowniki X są oznaczone symbolem:


  ZNAK_Ex_czarno_bia__y.jpg
   
  II 3D Ex t IIIC T...ºC Dc
  II 3D c T...ºC
   

   

  T... - max. temperatura obudowy, określona przez producenta w zależności od rodzaju siłownika elektrycznego,

  II - Grupa II stanowi urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w innych, niż zakłady górnicze miejscach zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych,

  3 - kategoria ochrony 3 obejmuje urządzenia zaprojektowane tak, aby mogły funkcjonować zgodnie z parametrami ruchowymi ustalonymi przez producenta, zapewniając normalny poziom zabezpieczenia,

  D - praca w atmosferach wybuchowych spowodowanych obecnością pyłów,

  t - ochrona za pomocą obudowy,

  IIIC - pyły przewodzące,

  Dc - urządzenie przeznaczone do zabudowy w strefach zagrożonych wybuchem pyłu, zapewniające "zwiększony poziom bezpieczeństwa", i które nie stanie się źródłem zapłonu w normalnych warunkach użytkowania. Zastosowano dodatkowe środki bezpieczeństwa zapewniające, że urządzenie pozostanie nieaktywnym źródłem zapłonu w przypadku typowych uszkodzeń.

  c - bezpieczeństwo konstrukcyjne.