ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ AUTOMATYKI Sp. z o.o.
english polski

Sprzęgło o nastawianym momencie zadziałania

 • W związku z pojawieniem się na rynku zaworów z wkładkami ceramicznymi, które są bardziej wrażliwe na przeciążenia niż dotychczas stosowane rozwiązania, powstała potrzeba możliwości ograniczenia momentu wyjściowego zadawanego kółkiem ręcznym. Opracowano w tym celu sprzęgło w napędzie ręcznym siłownika obrotowego typu X. Rozwiązanie to pozwoliło ograniczyć moment wyjściowy w trybie pracy ręcznej siłownika do wartości określonej jako bezpieczna.

  Podstawowe funkcje sprzęgła ciernego do tego zastosowania to:

  - możliwość fabrycznej nastawy momentu wyjściowego zadawanego kółkiem ręcznym,

  - pozostawienie dla serwisu możliwości zablokowania działania sprzęgła.

  - nastawa sprzęgła w granicach 30% do 150% momentu znamionowego

  - praca w podwyższonej temperaturze i dużym zabrudzeniu

   Opis działania

  Zadziałanie sprzęgła pod wpływem przeciążenia pochodzącego od strony kółka ręcznego ma wywołać obniżenie wartości przenoszonego momentu do wartości dopuszczalnej bez zniszczenia sprzęgła.Wprowadzenie zmiany docisku elementów ciernych pozwoliło na regulację momentu hamującego, w założeniu zmianę maksymalnego momentu podczas pracy ręcznej w siłownikach obrotowych. Moment zadziałania sprzęgła regulowany jest przy pomocy podkładek regulacyjnych. Ustawienie momentu maksymalnego Mh wykonujemy podczas ustawiania siłownika obrotowego na stanowisku pomiarowym. Ustawiona wartość momentu opisana jest na napędzie ręcznym siłownika. 

  sprzeglo.jpg

  Uwaga!

  Należy mieć na względzie, żę ograniczenie momentu przy pracy ręcznej może spowodować brak możliwości doszczelnienia armatury, lub w przypadku zakleszczenia układu brak możliwości zadziałania większym momentem w celu odblokowania.

   Załącznik nr 13 do instrukcji obsługi siłowników obrotowych typu X