KLAUZULA INFORMACYJNA dot. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zakład Produkcji Urządzeń Automatyki Sp. z o.o. (zwany dalej „Administratorem”), z siedzibą we Wrocławiu (50-950) przy ul. Tęczowej 57, tel. 71 342 88 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 922, zwanej dalej „Ustawą”) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).
 3. Cele przetwarzania danych osobowych:
  • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej,
  • realizacja zapytań i zamówień od klientów,
  • inne, niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez Zakład Produkcji Urządzeń Automatyki Sp. z o.o.
 4. Dane osobowe pracownika będą przechowywane przez cały czas trwania stosunku pracy, a w zakresie wymaganym przez przepisy prawa także po ustaniu stosunku pracy.
 5. Dane osobowe udostępnione przez inne osoby będą przetwarzane wyłącznie w celach, związanych z prowadzoną przez ZPUA działalnością gospodarczą i przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia poszczególnych czynności, wykonywanych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej przez ZPUA.
 6. Pośrednimi odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawnych a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, kadrowe, konsultacyjne, doradcze, serwisowe, transportowe, kurierskie, pocztowe, ubezpieczeniowe oraz bankowe.
 7. Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Żądania można wnosić drogą elektroniczną, na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Administrator udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż 30 dni po wniesieniu żądania.
 8. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym po 25 maja 2018 r. będzie / jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania wymienionych w ust. 3 powyżej. Niepodanie danych będzie skutkowało nienawiązaniem lub zaprzestaniem współpracy z Zakładem Produkcji Urządzeń Automatyki Sp. z o.o.
 10. Udostępnione przez Panią / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie, ani nie będą podlegały profilowaniu.

ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ AUTOMATYKI Sp. z o.o.
50-950 Wrocław, ul. Tęczowa 57