Siłownik obrotowy sterowniczy XS… Ex jest stałoprędkościowym siłownikiem sterowanym napięciem sieciowym. Posiada nowoczesną konstrukcję, odpowiednią do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, spełniającą wymagania dyrektywy ATEX 94/9/WE oraz norm zharmonizowanych. Blok sterujący zawiera układ krzywek i mikrowyłączników pozwalający na ustawienie położeń „zamknięte”, „otwarte” oraz momentu układu przeciążeniowego.

Siłowniki sterownicze standardowe typu XS… Ex są przeznaczone do napędu elementów odcinających takich jak zawory, zasuwy, klapy, przepustnice itp. bezpośrednio lub poprzez odpowiednie moduły liniowe, wahliwe, przekładnie obrotowe. Siłowniki te są stosowane w układach regulacji automatyki przemysłowej, w gazownictwie, przemyśle petrochemicznym, chemicznym, instalacjach przesyłu gazu, ropy, benzyny, w energetyce, ciepłownictwie, oczyszczalniach ścieków itp...

Siłowniki XS… Ex należą do grupy II kategorii 2 do pracy w atmosferach wybuchowych spowodowanych obecnością gazów, par i mgieł (G) lub pyłów (D).

Siłownik obrotowy XS EX
Siłownik obrotowy XS EX
Parametry Siłownik obrotowy Siłownik liniowy Siłownik wahliwy
 Napięcie zasilania   3x400 VAC ±10%, f = 50Hz
 Znamionowy moment lub siła wyjsciowa  30÷240Nm  10 ÷ 60kN  250÷32 000Nm
 Znamionowa prędkość elementu wyjściowego  16; 20; 32; 41; 63 obr/min  80; 100; 160; 200; 315 mm/min  1; 1,2; 1,9; 2,4; 3,7 obr/min 
 Znamionowa wartość skoku  4 ÷ 1250obr  20 ÷ 200mm; max 400mm  90°, 120°, 160°
 Temperatura pracy   -40÷40°C lub -40÷60°C lub -40÷70°C 
 Stopień ochrony   IP66 / IP67 
 Rodzaj pracy   S2 - 15min  S2 - 5min  S2 - 15min
 Wilgotność   do 80%
 Masa  33,5-80 kg   39-114 kg    40-569 kg
 Analogowy sygnał zwrotny   4÷20mA, zasilany dwuprzewodowo (opcja)
 Przyłącze elektryczne   Listwa zaciskowa, zaciski sprężyste Ex e

Oznaczenia:

Dla temperatury pracy 
-40 ÷ +40ºC lub -20 ÷ +40ºC:


II 2G Ex db eb h IIC T4 Gb
II 2D Ex h tb IIIC T135°C Db

Dla temperatury pracy 
-40 ÷ +60ºC lub -20 ÷ +60ºC:


II 2G Ex db eb h IIC 155°C Gb
II 2D Ex h tb IIIC T155°C Db

Dla temperatury pracy 
-40 ÷ +70ºC lub -20 ÷ +70ºC:


II 2G Ex db eb h IIC 165°C Gb
II 2D Ex h tb IIIC T165°C Db

Funkcje i zalety siłownika XS… Ex:

  • Sterowanie napięciem sieciowym 3x400VAC,
  • przetwornik położenia siłownika z sygnałem 4÷20 mA, zasilanie linii pomiarowej z zewnątrz (opcja),
  • możliwość ustawiania momentu przeciążeniowego w zakresie 50 – 100% na obiekcie,
  • wprowadzenie do systemu informacji o ruchu siłownika - mechaniczno-elektryczny generator migu (opcja),
  • dowolna pozycja pracy,
  • modułowa budowa siłownika zapewniająca szybki serwis,
  • stopień ochrony IP 67,
  • trwałość i niezawodność pracy,
  • długie okresy międzyremontowe.