Siłownik obrotowy sterowniczy XSM… Ex jest stałoprędkościowym siłownikiem z elektronicznym blokiem sterującym typu X-MATIK sterowanym sygnałem trójstawnym 24VDC lub poprzez magistralę PROFIBUS DP. Posiada nowoczesną konstrukcję, odpowiednią do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, spełniającą wymagania dyrektywy ATEX 94/9/WE oraz norm zharmonizowanych. Blok sterujący zawiera sterownik z tyrystorowym układem załączania silnika i stacyjkę sterowania lokalnego.

Siłowniki sterownicze typu XSM… Ex są przeznaczone do napędu elementów odcinających takich jak zawory, zasuwy, klapy, przepustnice itp. bezpośrednio lub poprzez odpowiednie moduły liniowe, wahliwe, przekładnie obrotowe. Siłowniki te są stosowane w układach sterowania automatyki przemysłowej, w gazownictwie, przemyśle petrochemicznym, chemicznym, instalacjach przesyłu gazu, ropy, benzyny, w energetyce, ciepłownictwie, oczyszczalniach ścieków itp...

Siłowniki XSM… Ex należą do urządzeń grupy II kategorii 2, przeznaczonych do pracy w atmosferach wybuchowych spowodowanych obecnością gazów, par, mgieł (G) lub pyłów (D).

Siłownik obrotowy XS EX
Siłownik obrotowy XS EX
Parametry   Siłownik obrotowy  Siłownik liniowy Siłownik wahliwy 
 Napięcie zasilania    3x400 VAC ±10%, f = 50Hz
 Znamionowy moment lub siła wyjsciowa  30÷240Nm  10 ÷ 60kN  250÷32 000Nm
 Znamionowa prędkość elementu wyjściowego  16; 20; 32; 41; 63 obr/min  80; 100; 160; 200; 315 mm/min  1; 1,2; 1,9; 2,4; 3,7 obr/min 
 Znamionowa wartość skoku  4 ÷ 1250obr  20 ÷ 200mm; max 400mm  90°, 120°, 160°
 Temperatura pracy     -40÷40°C lub -40÷60°C -40÷70°C
 Stopień ochrony     IP66 / IP67 
 Rodzaj pracy     S2 - 15min S2 - 5min S2 - 15min
 Wilgotność     do 80%
 Masa   40-85 kg 50,5-120 kg   46-575 kg
Analogowy sygnał zwrotny 4÷20mA, przetwornik dwuprzewodowy (opcja)
Napięcie sterujące trójstawne 24 VDC o dowolnej polaryzacji, 10mA
Przyłącze elektryczne  

Oznaczenia:

Dla temperatury pracy 
-40 ÷ +40ºC lub -20 ÷ +40ºC:


II 2G Ex db eb h IIC T4 Gb
II 2D Ex h tb IIIC T135°C Db

Dla temperatury pracy 
-40 ÷ +60ºC lub -20 ÷ +60ºC:


II 2G Ex db eb h IIC 155°C Gb
II 2D Ex h tb IIIC T155°C Db

Dla temperatury pracy 
-40 ÷ +70ºC lub -20 ÷ +70ºC:


II 2G Ex db eb h IIC 165°C Gb
II 2D Ex h tb IIIC T165°C Db

Funkcje siłownika X-MATIK Ex (XSM… Ex):

 • bezstykowe załączanie, wyłączanie, rewersowanie i elektryczne, odzyskowe hamowanie silnika,
 • automatyczne zatrzymanie siłownika w zadeklarowanych położeniach krańcowych,
 • możliwość konfigurowania zatrzymania siłownika przy otwieraniu lub zamykaniu wskutek osiągnięcia zadanego momentu,
 • sygnalizacja gotowości elektrycznej w postaci lampki GOTOWOŚĆ na stacyjce oraz styku komplementarnego GOTOWOŚĆ,
 • inteligentny przetwornik położenia siłownika z sygnałem 4÷20 mA, zasilanie linii pomiarowej z zewnątrz (opcja),
 • powielenie sygnałów układu kontroli położeń krańcowych w postaci styków komplementarnych KO i KZ, w kierunku otwarcia i zamknięcia,
 • powielenie sygnałów układu kontroli momentu w postaci styków komplementarnych MO i MZ, w kierunku otwarcia i zamknięcia,
 • możliwość ręcznego konfigurowania położeń krańcowych,
 • sterowanie trójstawne sygnałem 24VDC,
 • sygnalizacja przełączenia siłownika w tryby LOKALNE, ZDALNE,
 • autokontrola i korekta kolejności faz zasilających,
 • konfiguracja ruchu awaryjnego (ruch na otwórz, na zamknij lub zatrzymanie siłownika),
 • wprowadzenie do systemu informacji o ruchu siłownika - mechaniczno-elektryczny generator migu (opcja).