Oferujemy typoszereg siłowników elektrycznych typu X do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem jako urządzenia grupy II kategorii kategorii 2 i są przeznaczone do pracy w atmosferach wybuchowych spowodowanych obecnością gazów, par, mgieł (G) lub pyłów (D).

Siłowniki te znajdują zastosowanie w energetyce w miejscach występowania niebezpieczeństwa wybuchu pyłu przewodzącego (węgla kamiennego, węgla brunatnego lub biomasy).

SIŁOWNIKI REGULACYJNE INTELIGENTNE 4XI EX

SIŁOWNIKI REGULACYJNE STANDARDOWE XN EX

SIŁOWNIKI STEROWNICZE XS EX

SIŁOWNIKI STEROWNICZE
X-MATIK EX

Siłowniki X Ex są oznaczone symbolem:


II 2G Ex db eb h IIC T...ºC Gb
II 2D Ex h tb IIIC T...ºC Db

 

T... - max. temperatura obudowy, określona przez producenta w zależności od rodzaju siłownika elektrycznego,

II - Grupa II stanowi urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w innych, niż zakłady górnicze gdzie występuje zagrożenie wystąpienia atmosfer wybuchowych,

2 - kategoria ochrony 2 obejmuje urządzenia zaprojektowane tak, aby mogły funkcjonować zgodnie z parametrami ruchowymi ustalonymi przez producenta, zapewniając normalny poziom zabezpieczenia,

D - praca w atmosferach wybuchowych spowodowanych obecnością pyłów,

G - praca w atmosferach wybuchowych spowodowanych obecnością gazów, par, mgieł,

db - osłona ognioszczelna,

eb - obudowa wzmocniona,

t - ochrona za pomocą obudowy,

IIC - najwyższa grupa wybuchowości gazów,

Gb - urządzenie przeznaczone do zabudowy w strefach zagrożonych wybuchem gazu, zapewniające "wysoki poziom bezpieczeństwa",

tb - ochrona przed zapłonem pyłu za pomocą obudowy t,

IIIC - pyły przewodzące,

Db - urządzenie przeznaczone do zabudowy w strefach zagrożonych wybuchem pyłu, zapewniające "zwiększony poziom bezpieczeństwa".